HYPER-V
Wirtualizacja w oparciu o rozwiązania Microsoft Server.

Wirtualizacja Hyper-V

Microsoft od czasów oprogramowania Virtual-PC bardzo rozwinoł się w tej dziedzinie. Dzisiaj rozwiązania virtualizacyjne Microsoftu , to sprawne , przetestowane i dobrze opisane oprogramowanie dostępne w Pakiecie Windows Server. Hyper-v działa stabilnie i bezbłędie z zwirtualizowanymi systemami Windows i Linux.

Mając wdrożone Active Directory, uzyskujemy dostęp do dodatkowych opcji Virtualizacyjnych m.in.takich jak :

  • Replikacja - możliwość czasowej (co parę minut) replikacji maszyny virtualnej na inny serwer z Hyper-v.Jeśli główna maszyna Virtualna przestanie odpowiadać automatycznie włacza sie jej replika.
  • Klaster HA - podobnie jak replikacja rozwiązanie to wykorzystuje drugi serwer z Hyper-v , z tą jednak różnicą iż w przypadku awarii " przejście " maszyny na drugi serwer jest prawie niezauważalne dla użytkownika . Nie następuje ponowne uruchomienie ani reset. Nie ma również opóźniene czasowego w "kopii" maszyny virtualnej.
Hyper-V stanowi równieź tańszą alternatywę dla innych komercyjnych systemów wirtualizacji, gdyż jest dostępny za darmo wraz z Windows Server Standard. Dodatkowo w ramach licencji możemy utworzyć 2 maszyny wirtualne(z pewnymi ograniczeniami) z Systemem Windows Server Standard.